Sebepéče jako zdroj

30.10.2022

Vždy musí něco v nás umřít, aby mohla přijít transformace. Ať jsou to staré a zažité vzorce, konce osobnosti, části života, či představy o něm.. jedině tak může přijít nový způsob bytí. Naše tělo je dobrým učitelem, je součástí naší každodenní spirituality. Přesto, že můžeme cítit určité vrstvy v nás zamrzlé, pamatujme, že pod nimi vždy něco, co žije. Základní biologická potřeba je teplo. Pokud máme pocit mrazu a zamrzlosti vede to k strnulosti, nehybnosti .. umíráme. 

Teplo je zdroj, není náhoda, že v celé společnosti se nese téma zdroje, energie a tepla, že teplo je náhle tématem světským .. vše se prolíná, jste upozorňováni, že dlouho jste sami sebe klamali. Naštěstí existuje způsob, jak najít rovnováhu, kterou hledáte: péče o sebe.


Do určité míry můžete mít pocit, jako by život neměl žádný vypínač a nejhorší na tom je, že si možná myslíte, že tento pocit je normální. I když jsme lidské bytosti přizpůsobivé a odolné, není nám souzeno abychom klamali sami sebe. Péče o sebe, původně lékařský koncept, znamená vědomé převzetí odpovědnosti za uspokojování svých fyzických, mentálních, emocionálních a duchovních potřeb. Je to záměrný akt trávení času zapojováním se do těch věcí a činností péče o sebe, které nás vyživují na všech úrovních bytí, stejně jako vyhýbání se situacím, které naši energii vyčerpávají. Myšlenky péče o sebe možná vnímáte jako by byly v rozporu s kulturní normou sebeobětování, kterou jste přijali jako svůj osobní princip. 

Péče o sebe však neznamená sobectví nebo narcismus; jde o poznání a důvěru ve své zdroje a povolení starat se o vlastní potřeby namísto jejich minimalizace nebo ignorování

Péče o sebe je posun paradigmatu

"Péče o sebe znamená nejprve si nasadit kyslíkovou masku, než se pokusíte pomoci druhému"

Péče o sebe využívá holistický přístup

Vztahuje se na všechny úrovně života: fyzickou, mentální, emocionální a duchovní. Znamená to věnovat každému aspektu života pozornost, kterou si zaslouží. Způsob, jakým se vrátit do rovnováhy a vitality.

Péče o sebe je preventivní,  zpětné získávání tělesných a duševních sil je strategie 

Můžete počkat, že se o sebe postaráte, až se něco pokazí. Ale díky péči o sebe převezmete odpovědnost dříve než přijde vyčerpání, nebo nemoc. Zároveň to je užitečný koncept, když se potřebujete zotavit ze zranění, nemoci, přepracování nebo syndromu vyhoření. Abyste se vrátili k životu v rovnováze a vitalitě, musíte vynaložit úsilí. Abyste si dali to, co potřebujete k uzdravení: Musíte znát svůj zdroj.

Péče o sebe je dovednost a disciplína

Péče o sebe není ve společnosti normou; bude vám připadat nepřirozené brát si čas pro vlastní blaho. 

⧽ Vyžaduje to praxi a odhodlání odejít, když se zbytek světa neustále snaží a namáhá

⧽ Vyžaduje to, abyste změnili priority svého života tak, abyste upřednostňovali čemu tradiční moudrost učí, že je nejdůležitější - fyzické a duševní zdraví, pro štěstí a naplnění na všech úrovních

Péče o sebe je životně důležitým aktem sebelásky

I když se péče o sebe může zdát jako namyšlený, líný, požitkářský koncept, ve skutečnosti je to požadující akt, kdy dáváte sobě dar bezpodmínečné lásky, přijetí a výživy  

Péče o sebe je uznáním, že pomoc druhým nemusí jít na úkor vlastního štěstí a pohody. Neboť nakonec, pokud se o sebe nepostaráte, je nepravděpodobné, že to za vás udělá někdo jiný.


Tělo je dobrým učitelem, je každodenní součástí naší každodenní spirituality. Tělo nás vždy ukotvuje, navrací zpět k sobě, pokud se svým tělem vědomě jsme

S láskou 

MM