Objevování sebe sama prostřednictvím meditace

04.08.2023

Všimli jste si někdy, že se vám svírá žaludek, když se cítíte provinile za něco, co jste udělali, nebo se vám svírá hrdlo, když jste smutný? To jsou běžné příklady toho, jak tělo vyjadřuje, co se děje uvnitř mysli, ať už si uvědomujeme, že tyto zážitky zažíváme, nebo ne. 

Možná jste si mysleli, že meditace je celá o " mysli " a ptáte se jak tělo zapadá do rovnice "všímavosti" - ve skutečnosti spoustu našich emocí držíme právě uvnitř našeho těla. V praktickém smyslu to je přesně to, kde cítíme věci jako strach, hněv, stud, zklamání .. 

Objevování toho, co se děje v těle s plným vědomím během meditace, je způsob, jak hrát aktivní a silnou roli při zlepšování návyků, chování a nakonec i vašeho života.


Jednou z hlubokých relaxačních technik je meditace skenování těla: je taková, která vám pomůže dostat se do stavu hlubokého klidu, kde můžete přebývat v uvědomění. Tím, že budete cítit každý puls, mravenčení a pocit ve svém těle a zároveň budete věnovat pozornost pocitům, jako je napětí, tíha nebo úzkost, můžete získat vhled do toho, jak vaše mysl zpracovává to, co se děje ve vašem životě. Pravidelnou meditační praxí si můžete začít všímat známých pocitů v těle a rychle si uvědomit, jak se život promítá do toho, jak se cítíte. 

Přijetí všeho, co se během meditace objeví – ať už dobrého, špatného nebo neutrálního – je přesně to, o čem všímavost je.


☘︎ Kromě toho, že lépe poznáte sami sebe, může vám objevování těla během meditace pomoci vstoupit do stavu hluboké relaxace. 

☘︎ Meditace založené na těle aktivují parasympatický nervový systém a pomáhají posílit jeho reakci. 

☘︎ Parasympatický nervový systém je zodpovědný za to, aby vás udržoval v klidu, pohodě a soustředění – takže čím více jej dokážete trénovat, aby převzal kontrolu a provedl vás svými pocity, tím lépe budete vybaveni na zvládnutí těžkých emocí, když se objeví v běžném životě - mimo podložku

Teprve poté, co si uvědomíme problém, můžeme ho začít rozplétat. Možná se při meditaci přistihnete a objevíte pocit tíže nebo úzkosti u svého srdce. Možná jste si před meditací neuvědomili, že událost předchozího dne ve vás zanechala pocit studu a obav. Tím, že se spojíte se svým tělem, vnesete vědomí do svých emocí, abyste si mohli vybrat, jak reagovat. 

Tajemstvím meditace všímavosti těla, je naučit se reagovat na myšlenky a pocity. Praxe dává sílu změnit vše v našich životech.


Jak začít?

☘︎ Do meditace všímavosti a "skenování těla" nevstupujte s žádnými očekáváními. Můžete se jednoduše dívat na tělo a vidět, co zažívá: Co se děje i bez vašeho souhlasu.

☘︎ "Neusilování" je princip meditace a znamená dělat meditaci bez agendy. Je to způsob, jak lépe poznat sami sebe a vidět věci jasněji a realističtěji - ne s cílem vstoupit do určitého stavu mysli nebo změnit sami sebe. Není třeba posuzovat, co najdete při skenování tělem, nebo se cítit frustrovaní, když se vaše mysl toulá – prostě se stále vracejte k tělu a mějte otevřenou mysl. 

☘︎ Zaměřte svou pozornost na různé části těla jednu po druhé, buď pomalu postupujte od prstů na nohou až po temeno hlavy nebo naopak. Spojte se s tím, jak se každá část těla cítí. Napjaté, bolavé, duté, těžké, tmavé, světlé, teplé, studené: všechny tyto pocity jsou skvělými ukazateli toho, že se dostáváte do kontaktu sami se sebou.

☘︎ Začněte pěti až desetiminutovou meditací. Ideálně však 20 - 45 minut. Jakmile skončí, věnujte chvíli přemýšlení o tom, jaké myšlenky, pocity a vjemy se objevily. Tyto poznatky potom využijte, abyste lépe porozuměli tomu, jak se ve svém těle cítíte.

Meditace skenování těla byla prozkoumána a bylo zjištěno, že je účinná pro zlepšení pohody, snížení fyzického nepohodlí a bolesti a snížení úrovně stresu. Na duchovnější úrovni někteří praktikující říkají, že pomohla přinést nový život, nové vnímání a ocenění života a vděčnost - že pomáhá ztělesňovat náš nejvyšší potenciál.

Pro svoji praxi  můžete využít vedené meditace Sebeuvědomění - držte se bdělí


V lásce

MM