Nový "model" péče o sebe, je péče o duševní pohodu

06.02.2023

Pokud jste se snažili ztišit hluk uvnitř své mysli a udělat si v hlavě prostor, abyste mohli jasně myslet a vymanit se ze starých zvyků, potom již pravděpodobně zkoušíte meditovat.  Protože jak víme, meditace je tisíci léty ověřeným klíčem k evoluci.  A dalo by se říci, že tato prastará technika se právem stala "novým" modelem v péči o sebe a svoji duševní pohodu.

Každý, kdo to jednou zkusí všimne si, že meditace nejen zklidňuje mysl a rozpouští stres, ale znovu nás spojuje se sebou samým způsobem, který nám umožňuje činit rozhodnutí, která podporují naše záměry. Když myslíme jasně a optimisticky, věci se začínají měnit. Začínáme žít život podle svých vlastních podmínek a uvědomovat si důležitost péče o sebe. Osvojíme si dovednost i umění odmítnout vnitřního kritika a naladit se na svůj vnitřní hlas, abychom se spojili se svou myslí, tělem a duší. Položte si následující otázky, jako součást vaší dnešní meditační praxe .. a slyšte svoji odpověď


⧽ Jak často si dovolíte Jen Být?

⧽ Umíte jen Být?

⧽ Máte přístup k tomuto Bytí?

⧽ Přirozený stav Bytí: položte si otázku, mám k tomu přístup?

⧽ Kde je můj Zdroj?

⧽ Jaký obraz se mi otevírá, když se otevírám božské existenci, vyššímu principu, jak to vnímám ve svém těle?  Většinu času aktivní mysl plánuje dopředu, aby zmírnila bolestivé situace a myšlenkový proud s nimi související.  Fakt je, že ke skutečnému vyřešení problémů je zapotřebí nový a obnovený pohled a každý okamžik dává vaší mysli šanci resetovat se. Když si uvědomíte sílu své mysli, začnete si uvědomovat mocnou přirozenost ve vás, jež se neustále obnovuje, vyvíjí.

Uzdravit svou mysl znamená obnovit ji.


Pro ty kdo ještě meditaci nezkusili dobrou zprávou je, že můžete začít s několika minutami meditace každý den. Postupem času se začnete dostávat do kontaktu s prostorem ticha. Místem klidu a odpočinku, bez vnitřní kritiky a sebehodnocení... 

Do prostoru svatyně vaší Duše. 

V lásce 

MM


Pokud cítíte, že potřebujete doprovod na této duchovní cestě , připravila jsem program s mojí podporou - Cesta do nitra