Něha jako zdroj duchovní odolnosti 

17.08.2022

Žijeme ve zrychlené době, kdy vnější svět svými nároky a požadavky nás lehce odvádí od sebe sama, lehko se ztrácíme a často býváme odpojeni od nejhlubší podstaty nás samých. Od částí sebe sama, které jsou schopny rozhodovat, jak budeme trávit svůj čas, způsob jakým prospívat sobě a svému zdraví, svému srdci, mysli a tělu: kam budeme směřovat svoji energii.

Odolat stresu, rychle se z něj vzpamatovat a umět se vrátit do rovnováhy a harmonie, je umění i přesto, že každý máme vrozenou určitou úroveň odolnosti. Tuto schopnost, tuto duchovní odolnost, je však potřeba kultivovat stejně, jako všechny ostatní šťastné vlastnosti. Právě proto, že čas od času všichni zažíváme ve svém životě stres a emocionální rozrušení. Schopnost těmto situacím odolat, rychle se z nich vzpamatovat a umět se vrátit do rovnováhy a harmonie, je vrozená vnitřní síla, duchovní odolnost, jež nám otevírá dveře k tomu, abychom prosperovali a žili život naplno.

Často, když vidíme slovo silný, či odolný , je s tím spojena představa hrubé síly, nebo určitého pohybu. Ano, i tak to je, odvaha a síla jsou důležité vlastnosti, které můžeme na naší cestě přijmout, existují však prvky, které vyžadují především přirozenou, empatickou péči, jemnou vnitřní sílu, jejímž zdrojem je něha.

Nejlepším příkladem přirozené odolnosti je příroda. Požár vše spálí do základů, ale do příštího roku všude raší výhonky. Strávíme den plením naší zahrady a sotva jsme se otočili, všechny ty rostlinky, které člověk nazval plevelem jsou zpět. Zdá se, že bez ohledu na to, jak moc my lidé týráme matku přírodu, je vždy připravena se vrátit. Jako součást přírody máme v sobě stejný odolný instinkt. Zatímco příroda neúnavně pokračuje v práci, my příliš často sedíme, stěžujeme si a litujeme své neštěstí. Často se také pozastavíme nad drobnou květinkou, co vyrůstá z kamene, žasneme nad její něžností a schopností zakořenit do skály..

V podstatě ta květinka našla příležitost, místo soustředění se na problémy. Jak řekl Stuart Wilde: "Strach z toho, že něco nemáme, zakrývá skutečnost, že máme všechno".Jak svoji vrozenou odolnost můžeme podpořit


⧽ Uměním poučit se z minulých zkušeností

⧽ Nasloucháním signálů našeho těla a žádat naše srdce o vedení

⧽ Zachováním naděje

⧽ Být flexibilní a dovolit si změnit směr nebo zastavit

⧽ Důvěřovat ve své vlastní schopnosti a potenciál

"Co je rozbité, může být opraveno, co je zraněné, může být vyléčeno a bez ohledu na to, jak se setmí, slunce znovu vyjde"

Kultivujme svoji duchovní sílu, jež nám dává schopnost obnovit to, co bylo porušeno, ať už fyzicky nebo emocionálně, s tím, že nic nemůže být znovu úplně stejné. Jak Védy připomínají: "Nekonečná flexibilita je klíčem k nesmrtelnosti". 

"Hledejme v sobě místo, kde nic není nemožné, a buďme ochotni se každý den znovu definovat."


Učme se vyhnout tomu, abychom byli pevně fixovaní na to, jak si myslíme, že by něco mělo být. Někdy je nejlepší sednout si a dovolit, aby se věci vyvíjely. S uvědoměním, že všechno má svou sezónu: Boží načasování

Naše vnitřní síla,  spočívá ve víře v sebe sama. V důvěře ve vnitřní vědomí, že se dokážeme povznést nad jakoukoli výzvu. Na rozdíl od fyzické a duševní odolnosti, duchovní odolnost nás posouvá do stavu uvolnění, odevzdání se Milosti Božství. 


"Buď vůle tvá." Toto je nejvyšší úroveň vnitřní síly - duchovní odolnosti

Když si uvědomíme naši Jednotu s celým stvořením, nic nemůže oslabit to, kým skutečně jsme. 


Odolnost vyžaduje flexibilitu, rovnováhu a schopnost se přizpůsobit, spíše než tlačit vpřed. V meditacích se navracíme k vnitřní síle a jejím hodnotám, kultivujeme své šťastné vlastnosti, laskavost, soucit i odolnost. 

S láskou

MM