Minutěnka

20.02.2022


Štěstí nelze najít ani velkým úsilím, ani silou vůle. To proto, že je samo přítomno v uvolnění a odevzdání. Neusiluj. Usilování nikam nevede. Cokoliv se objeví v mysli, nemá zhola žádný význam; protože to nemá žádnou reálnou podstatu. Neulpívej na tom. Neposuzuj to. Dovol hře života, aby se děla sama od sebe; stoupala vzhůru i padala zpět dolů. Dovol jí to, aniž by ses snažil něco měnit a tak bude všechno mizet a znovu se objevovat; bez konce. Je to pouze naše hledání štěstí, která nám brání štěstí opravdu vidět. Je to jako se hnát za duhou. Nikdy ji nechytíš. I když ve skutečnosti neexistuje, vždy tady byla a provázela nás v každém okamžiku. Nevěř v pravdivost dobrých a špatných zážitků, jsou jako duhy. Chceš-li uchopit neuchopitelné, skončíš v marném vyčerpání. Jakmile uvolníš toto sevření, otevře se před tebou prostor - otevřený, vítající a pohodlný. Tak toho využij. Všechno už beztak máš. Zastav své hledání. Nevydávej se do neproniknutelné džungle, abys našel slona, který je dávno v pohodlí svého domova. Nic nedělat, nic nepřemáhat, nic nechtít a všechno se stane samo od sebe.


Ctihodný Gendün Rinpoče