Jak vyčistit energii domova a domova

10.02.2023

Věří se, že nejen negativní, ale i stagnující energie může mít extrémně škodlivé účinky na náš duševní a fyzický stav. Dokonce se věří, že se projevuje ve věcech, jako je nedostatek štěstí a úspěchu, stejně jako bolest a nemoc. 

Za okny je zima a únor umí být krutý, od Hromnic však cítíme, že blíží se k nám jaro. Čas, kdy otevřeme okna a vpustíme příval nové a svěží energie do našich domovů. 

Stejně jako ve svém domově, můžeme se cítit i ve svém opravdovém domově: Ve Svém těle  

Cítíte-li se zaseklí, negativní, pomalí nebo dokonce přímo depresivní, může to být způsobeno stagnující energií ve vašem těle. Pokud energie přirozeně neproudí, zároveň znemožňuje pozitivní energii vstoupit. Pojďme si připomenout, pokud chceme pozvat cokoli nového, je potřeba uvolnit něco starého. Náš domov, pracovní prostředí, vztahy, všechno se vším souvisí. Sami si můžeme určit, kde právě teď začít, a v podstatě je to jedno, je důležité začít.

Jednou z očistných praktik jak pečovat o čistotu svého domova, i čistotu svého těla se stává  starodávný obřad vykuřování.  

Vykuřování Je to obřad, který zasluhuje a potřebuje naši úctu k přírodě

Může pomoci bojovat s negativitou, vyčistit energii ve vašem poli a pomoci vám začít znovu. 

Vykuřování je starodávný obřad, při kterém pálíte posvátné rostliny, abyste umožnili kouři vyčistit a požehnat prostor.

Cílem vykuřování je vyčistit místo od přetrvávající energie, která se možná liší od toho, co pro sebe a svůj život zamýšlíte. Pokud se rozhodnete pro tuto starodávnou techniku k očišťování od negativních energií, berte ji vážně - buďte uctiví k tradici. 

Připravte prostor pro svůj obřad, jako když uklízíte svůj dům pro zcela výjimečnou událost.  Vítejte Velkého ducha rostlin, které použijete, anděly i předky pozvěte aby přišli a sdíleli čistý prostor s vámi.

Můžete použít Palo Santo, nebo šalvěj k očistění prostoru a květiny i byliny, kterými vnesete do prostoru lehkost a radost. Doporučuje se použít k vyčištění prostoru nejen posvátná dřeva a pryskyřice, ale také rostliny, ke kterým máte bližší přístup.  

K obřadu samotnému můžete přizvat také všechny živly

Posvátné rostliny  představují živel země a vznikající kouř při pálení, potom představuje element vzduch

Lastura pokud ji máte, může posloužit k spálení rostlin a  představovat vodní živel. Pokud nemáte nevadí, připravte si jednoduše misku s vodou

Zápalky kterými zapálíte co jste si připravili, zároveň představují element ohně

Peříčko kterým lehce rozdmýcháváte kouř z posvátné byliny do prostoru, je spojováno se vzdušným živlem. Traduje se, že peříčka mají moc a sílu chránit člověka před špatnými myšlenkami a zlobou. Traduje se a věří, že ptáci na svých křídlech nesou zprávy od nás přímo ke Stvořiteli. Proto se pera používají při různých rituálech a ceremoniích, kdy se právě pomocí pera přenáší záměry, modlitby a přání. 

Jak si udělat nejkrásnější a účinný očistný rituál pro svůj domov

Vyčistěte nejdříve svůj prostor od nepořádku, otevřete okna a umožněte příval čistého vzduchu dovnitř. Zapalte svou šalvěj, dřívka, či citronovou trávu, nebo jiné bylinky a pak rozdmýchávejte kouř svým peřím kolem svého těla i kohokoli jiného ve vašem prostoru a potom přejděte k opečování prostoru

❊ Začínejte na východě, kde vychází slunce. Přináší nám příležitost začít znovu s každým novým dnem. 


❊ Přecházejte na jih. Kde ctíme svji kreativitu, dítě v nás, naši hravost, radost a naději.


❊ Pokračujte na Západ, kde slunce zapadá a ponoření do sebe přichází.


❊ Přejděte na sever, kde čeká odpočinek. Znalosti, vytrvalost, soucit a ticho. 


Dál potom peřím rozdmýchávejte posvátný dým každým směrem


Modlitba Babičky Wapajea's

Ať jsou vaše ruce očištěné, ať tvoří krásné věci.

Nechť jsou vaše nohy očištěny, aby vás mohly dostat tam, kde nejvíce potřebujete.

Kéž je vaše srdce očištěno, abyste mohli jasně slyšet jeho poselství.

Kéž je tvé hrdlo vyčištěno, abys mohl správně mluvit, když jsou slova potřeba.

Kéž jsou vaše oči očištěny, abyste mohli vidět znamení a divy světa.

Kéž je tato osoba a prostor omyty kouřem těchto vonných rostlin.

A kéž tentýž kouř vynese naše modlitby ve spirále k nebesům.


Umění vykuřování je posvátný akt. Pokud v něj uvěříte a pozvete do svého života jako očistný rituál, mějte vždy na paměti tyto věci před zahájením rituálu samotného:

⧽ Udržujte posvátnost a úctu, když se spojujete s Duchem rostliny, která vám pomáhá v tomto obřadu. Kdykoli vykuřujete, meditujete, nebo se modlíte

⧽ Vzpomeňte si a uctívejte své předky

⧽ Všechno se vším souvisí

⧽ Nezapomeňte pozvat posvátný kouř kolem svého těla od hlavy až k patě,  zepředu dozadu, aby vám pomohl nastavit váš záměr před vykuřováním vašeho prostoru


V lásce a službě

MM