Jak najít nejlepší verzi sebe sama

22.02.2023

Aneb, jak překonat vnitřní konflikt a najít přirozený klid i sílu. Východní filozofie poukazuje na to, že vesmír je tvořen mužskými a ženskými energiemi, které naplňují všechny věci. 

Obě energie existují v každém z nás v různém množství. Naučit se obě zapojit, vede k tomu, že člověk je psychicky, emocionálně i fyzicky v pořádku. Je nezbytné, vybalancovat obojí.

  Je nezbytné vidět a ctít přirozenou hodnotu a nutnost mužských i ženských vlastností, mít svoji vnitřní ženu a muže v harmonii.


Pokud právě teď přemýšlíte kde a jak začít: najděte vlastnosti, které rezonují s vaší podstatou. Zvažte, jaké aspekty posvátného mužství a posvátného ženství s vámi rezonují v různých oblastech vašeho života. Pokud zjistíte, že se soustředíte na jeden typ této posvátné energie nebo si ho ceníte nad druhým, i přesto, že na ně někdy zapomínáte, věřte, že obě tyto energie vámi pulzují. V reálném životě nerovnováhu mužské a ženské energie mohou zrcadlit i vztahy s ostatními lidmi. Ti, kdo nám velmi ublížili, neumíme-li odpustit, mohou zablokovat danou energii v nás samých. Podle toho s kým máte problém, může být ukazatelem, že tato  energie není v rovnováze. Pohybovat se směrem k vyrovnání je součástí duchovního růstu. Vyrovnáte-li mužskou a ženskou energii, objevíte nejlepší verzi sebe sama.

Posvátná ženská energie neboli Šakti, nese tyto vlastnosti

⧽ Empatie

⧽ Soucit

⧽ Intuice

⧽ Otevřenost

⧽ Oddanost

⧽ Porozumění

⧽ Tvořivost

⧽ Tekutost

⧽ Měkkost

Takto ve vás pulzuje posvátné mužství Shiva

⧽ Logika

⧽ Vedení

⧽ Akce

⧽ Dobrodružství

⧽ Síla

⧽ Věrnost

⧽ Pevnost

⧽ Hrdost

⧽ Čest

Uvědomit si nerovnováhu, porozumět různým hodnotám, které tyto zdánlivé protiklady mají, je nezbytné pro harmonický život. Stejně jako Slunce a Měsíc. Světlo a tma. Den a noc. Nádech a výdech. Neexistuje den bez noci. Bez nádechu není výdech ..

Tím, že vyrovnáte energie ve vás, objevíte nejlepší verzi sebe sama. 

Pokud se naladíte na ženské i mužské vlastnosti v sobě, objevíte jejich výhody a dokážete je vnímat a ocenit i v druhých

⧽ Jako magnet si přitahujte to, co chcete

⧽Udržujete prostor pro projekty s důvěrou v jejich přirozené tempo

⧽ Užijete si proces tvorby nezávisle na konečném výsledku

⧽ Uvidíte věci v souvislostech, jako velký obrázek

⧽ Spolupracujte s ostatními,  vytváříte komunitu

⧽ Připojíte se k životu jako katalyzátoru změn a rozvoje

⧽ Spojíte se s ostatními tím, že budete naslouchat, sdílet a pečovat

⧽ Houževnatě jděte za tím, co chcete

⧽ Rozhodujete, kdy/kde/jak projekt poroste

⧽ Zaměříte se na konečný výsledek projektu

⧽ Soustředíte se vždy na jednu věc

⧽ Spoléháte se na sebe a své individuální úspěchy

⧽ Stanovujete si hranice kolem emocí a svého těla, abyste dosáhli cílů

⧽ Spojujete se prostřednictvím kamarádství, zábavy a řešení problémů


 Když se pohybujete směrem k vyrovnávání těchto energií, směřujete nejen ke svému zdraví, ale také k harmonii a svobodě pro všechny bytosti. 

Jak říká vzývající mantra LoKah, Samastah, Sukhino, Bhavantu 

"Kéž jsou všechny bytosti všude šťastné a svobodné a kéž myšlenky, slova a činy mého života nějakým způsobem přispívají k tomuto štěstí a svobodě pro všechny."

♥︎