Bolestné probuzení

17.03.2023

V životě a životech každého z nás byly chvíle, kdy jsme doslova obětovali kousky toho, kým doopravdy jsme. Ze strachu, studu, z pocitu abychom nebyli považováni za divné nebo "jiné"  jsme se  stávali těmi, kým nás chtěli mít - naše rodina, nejbližší společnost i přátelské okolí

Stejně tak v životě každého z nás přichází okamžik probuzení. Ta chvíle, kdy si uvědomíme sami sebe a svět kolem nás. Vše je náhle prožíváno nově. Všimneme si, že naše a nejen naše vzorce myšlení a chování nejsou zdravé, že nás jen udržují v pocitu bezpečí a přinášejí požadované výsledky. Procítíme odtrženost, a že spíše než to, chceme žít celistvost. Každou minutu zažíváme nové myšlenky a denně nové emoce. Emoce, které známe, jsou postupem času vnímány i zpracovány novým způsobem - začínáme si uvědomovat novou cestu 

Jinou cestou už nechceme jít. Hluboce cítíme její smysl. Je cestou vrstevnatou, objevnou, bolestnou, přitom však opravnou. 


Je neustále se vyvíjející každodenní praxí, v níž nacházíme přesně to, co nás k celistvosti navrací. Každého svým jedinečným způsobem. Když si dokážeme všímat vlastní proměny a uvědomit si, co vedlo k našemu oddělení, můžeme pochopit, jak to napravit. Co musíme, je hledání podobností, ne odlišností. Podstatné a důležité pro všechny je, umění naslouchat.

Osvobození přichází s poznáním, že Jsme celí. Že jediné co musíme, je spojit se s Božstvím v nás, dovolit si plně vyjádřit vše, co zahrnujeme a stejně tak dovolit to i ostatním.

Kdykoli se cítíte být odpojení, ptejte se sami sebe: 

⧽ Jakou část sebe sama právě teď obětuji a proč

⧽ Proč pláču - když pláčete

⧽ Jak vyjadřuji hněv nebo strach, který se objevuje s hlubokým stresem

⧽ Co cítím, když mám prostor pro radost 

Jak podpořit své uzdravení:  

⧽ Věnujte čas vzpomínání na své božské dítě - co jste rádi dělali, jedli, poslouchali ..

⧽ Vytvářejte prostor pro zvovuprožívání dětství pro větší radost teď

⧽ Všímejte si toho, co na svém božském dítěti zbožňujete. Uznejte a staňte se svědkem jeho příběhu. Jeho silných stránek, životních milníků, pochvalte ho, obejměte

⧽ Uvědomte si svá zranění, i to jak vás ovlivnila - neskrývejte nic z toho 

⧽ Neočekávejte, že lidé, kteří vám ublížili, zařídí vaše uzdravení. Vězte, že i když není vaše chyba, co se vám stalo, je jedině vaší odpovědností jít cestou uzdravení ..

.. pokud se tak rozhodnete:

Ptejte se sami sebe, pokračujte dál, s každou odpovědí můžete rozložit svůj příběh na kousky. Je to hluboce transformační proces, který vás vede ke svému božskému dítěti. Mezi vašimi pocity, myšlenkami a chováním "vytvoříte prostor" k sebeuvědomění. Když tímto roztříštěným způsobem získáte porozumění a půjdete dál, každý kousek začne být vnímán jako součást celého příběhu ve jménu učení. Zjištěním a pochopením, jak se božské dítě aktivně objevuje v dospělém životě jste schopni být svědky jeho zranění, naslouchat bez posuzování a aktivně se zapojit do nápravy jeho zranění. Zavažte se k práci na uzdravení těchto v hloubi zraněných částí vás samých. Z této perspektivy plně integrovat, obnovit pocit bezpečí, důvěry a povolení cítit celé spektrum emocí - a takto dál pokračovat s důvěrou, na své cestě k Celistvosti 

I když naše cesty mohou vypadat jinak, naše touha po spojení, společenství, lásce a celistvosti zůstává společnou touhou všech bytostí

Přeji odvahu a požehnání na cestu nám všem

V lásce 

MM


.. nikdy se nebojte požádat o pomoc odborného terapeuta! Věřte, že jste v pořádku, a celí. Chce to čas, jako po dlouhém a hlubokém spánku, kdy se nejprve pozvolna rozkoukáváte, objevujete, plánujete a poté konáte. Je naprosto v pořádku, že si necháte s plánem a kroky pro uzdravení pomoci